TTO-sagen: Dommen stadfæstet og dermed afsluttet

København Håndbold har her til eftermiddag modtaget DIF Appelinstans kendelse, der er en stadfæstelse af dommen fra Discplinærudvalget.

DIF’s Appelinstans har stadfæstet Discplinærudvalgets dom over Claus Mogensen, og det ærgrer naturligvis klubbens direktør Janni Møller Thomsen.
– Vi ankede, fordi vi mener, at Claus skulle frifindes, og det har vi forsøgt at argumentere for. Vi har modtaget Appelinstansens dom, og vi anser sagen for afsluttet, omend vi stadig kan frygte, hvad den i fremtiden kan danne præcedens for. I hele sagsforløbet glæder vi os dog over, at reglen er blevet ændret, som vi opfordrede til allerede inden sæsonstart.

Du kan læse afgørelser fra DIF’s Appelinstans her.