Sammen om eliteidrætten på Frederiksberg

København Håndbold og KB Erhvervsklub har lavet en samarbejdsaftale for at stå sammen omkring at sikre eliteidrættens vilkår på Frederiksberg, arbejde tæt sammen kommercielt og ikke mindst tale med en stærk fælles stemme i den idrætspolitiske debat.

Formanden for KB Erhvervsklub, Gert Petersen, og København Håndbolds adm. direktør, Janni Møller Thomsen, har gennem længere tid samarbejdet og lystigt debatteret forholdene for eliteidrætten på Frederiksberg, og nu er det blevet til et formaliseret samarbejde.
– Vi glæder os på KB til et samarbejde med København Håndbold til gavn for begge netværkenes virksomheder og dermed til glæde for talentudviklingen i begge lejre, siger Gert Petersen, der suppleres af Janni Møller Thomsen:
– Gert er en meget rutineret herre, når det kommer til eliteidrættens forhold, som jeg har kunnet sparre med, hvilket jeg sætter stor pris på, men derudover kunne vi hurtigt se mange gode kommercielle muligheder ved at formalisere et samarbejde med KB Erhvervsklub og København Håndbolds erhvervsnetværk, Hovedstadensstærkeste, siger hun.

København Håndbold og KB Erhvervsklub vil fremadrettet deltage ved hinandens arrangementer, samt samarbejde tæt for at optimere forholdene for eliteidrætten på Frederiksberg.