Reglementsændringer besluttet i går

På baggrund af de mange sager i håndboldligaerne den sidste måned var ligaklubberne i går samlet i Fredericia med DHF, dommerudvalgsformanden og Divisionsforeningens bestyrelse for at debattere hændelserne.

Mødet mundede ud i indstillinger til Udvalget for Professionelt Håndbold, der efterfølgende tog beslutninger.

DHF.dk formulerer beslutningerne således:

“Udvalget for professionel håndbold har i dialog med de danske ligaklubber besluttet af stoppe forsøget med challenge. Udvalget har desuden besluttet at indføre en ændring i ligareglementet vedrørende teamtimeout-knappen.

Onsdag aften mødtes de danske ligaklubber med udvalget for professionel håndbold i Dansk Håndbold Forbund for at diskutere løsninger på de udfordringer, som den danske liga har oplevet fra sæsonstart i forhold til særligt challenge og den elektroniske teamtimeout-knap.

23 ud af 28 ligaklubber var repræsenteret til mødet, og efter en god dialog mellem håndboldens parter besluttede udvalget for professionel håndbold at ændre følgende punkter i ligareglementet:

1. Challenge
Forsøget med challenge stoppes på ubestemt tid, dog minimum for resten af sæsonen 2019/2020

2. Elektronisk teamtimeout
Muligheden for elektronisk teamtimeout beholdes som hidtil, men med den tilføjelse at ved uberettiget kaldt teamtimeout, kan modstanderholdet vælge enten at få et straffekast eller at beholde bolden.

Udvalget for professionel håndbold har valgt at holde fast i videoproof som hidtil, idet udvalgets medlemmer ligesom størstedelen af ligarepræsentanterne er enige om, at det er et godt initiativ for klubberne.

Kasper Jørgensen, der er formand for Divisionsforeningen og medlem af udvalget for professionel håndbold, siger om ændringerne:

”Vi har foretaget nogle nødvendige ændringer for at få håndbolden tilbage på sporet i denne sæson. Når vi vælger at holde fast i teamtimeout-knappen, er det fordi, vi mener, det er en god løsning, der har fungeret upåklageligt til slutrunder de sidste to år. Og med de ændringer, vi indfører i regelsættet, forsøger vi samtidig at fjerne incitamentet til at trykke på knappen ud fra taktiske betragtninger. Nu skal vi så også sikre os, at teknikken er med os. Det er et ansvar, vi sammen med klubberne må løfte.”

Per Bertelsen, der er formand i Dansk Håndbold Forbund, er enig i, at ændringerne er nødvendige for den indeværende sæson. Men han er også ærgerlig over, at løsningerne ikke har fungeret fra start:

”I udgangspunktet synes vi stadig i Dansk Håndbold Forbund, at det er nogle gode initiativer. Men set i bagklogskabens klare lys kunne implementeringen af ændringerne godt have været bedre. Samtidig har vi i udvalget for professionel håndbold, hvor ligaklubberne jo også er repræsenteret, ikke været gode nok til at forudse de benspænd, der kunne opstå undervejs, fx i forhold til misbrug eller udnyttelse af systemerne. Nu må vi tilbage og se på, hvordan vi i fremtiden kan forberede os bedre på nye tiltag – som helt sikkert vil komme.”

Både ændringerne i forhold til challenge og teamtimeout-knappen sker med øjeblikkelig virkning.”