Dom afsagt fra disciplinærudvalget

København Håndbold har i dag modtaget Disciplinærudvalgets dom over cheftræner Claus Mogensen og fysioterapeut Rasmus Munch-Hansen på baggrund af TTO-hændelsen i kampen mellem Nykøbing Falster Håndboldklub og København Håndbold den 30. august 2019.

Sagsfremstillingen er offentliggjort på DHF’s hjemmeside (klik her), og uden at København Håndbold ønsker at gengive eller gennemgå hele sagsforløbet, så har adm. direktør Janni Møller Thomsen denne kommentar:

– Disciplinærudvalget valgte at rejse en sag mod Claus Mogensen på baggrund af hans udtalelser til TV2, hvor han bekræfter, at det var et bevidst valg, at København Håndbold tog den fejlagtige Team Time Out, da vores oplevelse var, at de nye regler straffer den, der trykker fejlagtigt på Team Time Out-knappen, men da Claus rent faktisk udtaler sig til TV2, er han ikke blevet forelagt, at han er indberettet, hvilket selvfølgelig havde betydet, at han ikke havde udtalt sig omkring situationen, forklarer hun og forsætter:

– Der er i princippet rejst to sager, og de to sager er flettet – for at bruge et pænt ord – ind i hinanden på kryds og tværs, og vores oplevelse er, at der er fældet dom på baggrund af en sag og et sagsforløb behæftet med procedurefejl og uden hjemmel i de regelsæt og love, vi er underlagt.
Hun forsætter:
– Så vi bekræfter, at vi har modtaget dommen, som vi ikke overraskende er stærkt uenige i, og vi ser på mulighederne for at anke til DIF’s appelinstans, da vi har en frygt for, hvad denne afgørelse i fremtiden kan komme til at danne præcedens for, forklarer hun og siger:
– Med denne afgørelse er der nu også sat en pris og konsekvens på, hvad det koster at benytte regelsættet, men desværre er der ikke taget hånd om at få det ændret, til trods for, at vi med god sparring fra advokater har fundet muligheden for og gjort opmærksom på, at det kan lade sig gøre – og kunne have været gjort forud for turneringsstarten, da denne problematik blev løftet på et Regelmødet med dommere, observatører, regelfortolkere og trænere – herunder Claus Mogensen den 10. august.

Claus Mogensen er idømt 2 spilledages karantæne og en bøde på 3.000 kr., samt sagsomkostninger på hhv. 2.132 kr., mens fysioterapeut Rasmus Munch-Hansen er idømt 1 spilledags karantæne og en bøde på 1.500 kr. og sagsomkostninger på 2.139 kr.

Claus Mogensen er derfor ikke med på søndag, når København Håndbold ude møder Aarhus United, eller fredag den 13., når EH Aalborg kommer på besøg i Frederiksberg Hallerne.